เดินทางยกก๊วน เป็นกลุ่มส่วนตัว เลือกใช้นครชัยแอร์ (วันนี้ - 28 ก.พ. 64)

 

เดินทางยกก๊วน เป็นกลุ่มส่วนตัว เลือกใช้บริการนครชัยแอร์
ราคาพิเศษ! วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564

ตรวจสอบอัตราค่าบริการได้ตามภาพด้านล่าง

#คำถามที่พบบ่อย
1. ราคานี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวหรือไม่?

ตอบ ใช่ค่ะ ราคานี้ เป็นราคาเริ่มต้นสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว จำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 15 คน กรณีเดินทางมากกว่า 15 คน กรุณาสอบถามรายละเอียดที่ 1624

2. ราคานี้ รวมน้ำมันและของบริการหรือไม่?
ตอบ ราคานี้ รวมค่าน้ำมัน และของบริการสำหรับผู้โดยสาร ตามมาตรฐานของประเภทรถ Gold Class / First Class

3. ถ้าเดินทางเส้นทางอื่น คิดอัตราค่าบริการอย่างไร?
ตอบ กรณีเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาสอบถามรายละเอียดที่ 1624